Hebberigheid en Angst zijn een slechte Adviseur

Financiële Scan

 • Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel verdien ik dan?
 • Kunnen mijn kinderen straks wel studeren?
 • Betaal ik niet te veel voor mijn hypotheek?
 • Hoe staan mijn nabestaanden er voor als ik er straks niet meer ben?
 • Hoe maak ik meer rendement op mijn vermogen?
 • Hoe sta ik ervoor als ik voor mijn zelf wil beginnen?
 • Hoe verwezenlijk ik mijn dromen?

Voor een goede financiële begeleiding is een Persoonlijk Financieel Overzicht onmisbaar. Hierin komen uw wensen en doelen tot uiting.

Wensen en doelstellingen

 • We inventariseren de wens: nu lekker leven of geld opzij leggen voor specifieke doelen bijvoorbeeld
  • Boot
  • Camper
  • 2de huis
 • Invloedrijke veranderingen in de toekomst
  • geboorte kinderen
  • studie kinderen
  • verandering werkgever
  • zelfstandig ondernemerschap
  • erfenis
 • Kopen of huren
 • Sabbatical/reizen
 • Zelfstandig ondernemerschap
 • Gewenste pensioenleeftijd

 Het Persoonlijk Financieel Overzicht geeft inzicht in

 • Uw netto besteedbaar inkomen
 • Financiële situatie bij werkeloosheid
 • Kosten studerende kinderen
 • Financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid
 • Financiële situatie bij overlijden
 • Het risico dat u kunt en vooral wilt nemen
 • Financiële situatie op en voor pensioendatum

Aansluitend geven wij aan op welke onderdelen wij u kunnen adviseren. Als u prijs stelt op advies werken wij dit uit in het Persoonlijk Financieel Advies.

U krijgt € 100,- korting als wij uw verzekeringen mogen beheren.

Op deze manier heeft u één adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken waar u minimaal 1 keer per jaar ongevraagd contact mee heeft !!

Wat zijn uw voordelen

 • U heeft al een persoonlijk financieel overzicht vanaf € 75,-
 • U krijgt inzicht in uw risico’s
 • Eén adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken
 • U wordt geadviseerd door de eigenaren van Vathorst Hypotheken
 • U houdt dus in de toekomst dezelfde adviseur
 • Wij zijn onafhankelijk

Persoonlijk Financieel Advies

Wensen en doelen

Naar aanleiding van het Persoonlijk Financieel Overzicht adviseren wij hoe u uw wensen en doelen kan realiseren en eventuele tekorten kan oplossen. Daarvoor bepalen wij in overleg met u passende producten en vergelijken minimaal 3 aanbieders.

Voorbeelden waar wij u mee kunnen helpen

Tekorten

Eventuele problemen die blijken uit het Persoonlijk Financieel Overzicht, daar zoeken wij een oplossing voor. Wij kiezen en vergelijken hierbij in overleg met u minimaal 3 aanbieders met bij u passende producten.

Uw risicoverzekering

De laatste jaren zijn de premies voor risicoverzekering drastisch verlaagd. Al heeft u 3 jaar geleden een risicoverzekering afgesloten kan het maar zo zijn dat u ondertussen alweer geld kan besparen.

Vathorst Hypotheken wordt niet betaald voor het afsluiten van de producten. Wij zijn er niet bij gebaat zoveel mogelijk producten te verkopen. U betaald ons één tarief voor het totale advies ongeacht het aantal producten.

Uw oude dag

De overheid tracht te bepalen wanneer u stopt met werken. De vraag is of u daar genoegen mee neemt. Wat heeft uw werkgever voor u geregeld? Is er een (groot) leeftijdsverschil tussen u en uw partner? Blijft u of uw partner dan doorwerken?

Uw vermogen

Naar aanleiding van de uitkomst welke risico’s u kunt en wilt lopen zoeken wij in overleg een passende aanbieder die in het verleden een mooi rendement heeft aangetoond met het risico dat bij uw profiel past.

Hierbij houden we rekening met uw keuze

 • Helemaal geen risico alleen garantie
 • Actief beheerde beleggingsfondsen of indexbeleggen
 • Mixfonds of aandelenfonds in combinatie met garantie
 • Beleggen doe je alleen met geld wat je kan missen
 • Hebberigheid en angst zijn de slechtste raadgevers

Op dit moment geeft de gemiddelde bank 0,8% rente op de spaarrekening. Rekening houdend met inflatie en eventueel belasting op uw vermogen wordt uw geld jaarlijks minder waard. Ons uitgangspunt is om zelfs met een defensieve portefeuille op termijn gemiddeld 4% rendement over uw vermogen te kunnen realiseren, doch:

Dikke disclaimer

Houd er rekening mee dat de rendementen uit het verleden, zoals hierboven getoond, geen enkele garantie of zekerheid bieden voor de toekomst. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Het is van te voren onzeker wat het rendement en verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar ook gewoon minder dan verwacht zijn. Besef dus dat u risico neemt. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.

Wat zijn uw voordelen

 • U krijgt inzicht in uw risico’s
 • Eén adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken
 • U wordt geadviseerd door de eigenaren van Vathorst Hypotheken
 • U houdt dus in de toekomst dezelfde adviseur
 • Wij zijn onafhankelijk
 • Wij verkopen advies geen producten
 • Ongeacht het aantal onderdelen waarop u geadviseerd wordt betaald u 1 tarief
 • Uitgebreide uitleg over hoe wij op een zo veilig mogelijke manier gemiddeld 4% rendement denken te gaan halen op uw vermogen
 • Zodoende kunt u bewust een keuze maken tussen garantie of vermogensbeheer

Nadat wij voor u een Persoonlijk Financieel Overzicht en Persoonlijk Financieel Advies hebben gemaakt houden wij in de gaten of u de in het persoonlijk advies uitgewerkte gewenste doelen en wensen gaat halen.

Toekomstige koopwoning

 • Periodiek controleren wij of de droom al realiseerbaar is
 • Jaarlijks controleren wij of de vermogensplanning is gerealiseerd
 • Controle bij aanpassing van hypotheeknormen
 • Per 3 jaar nemen wij het Persoonlijk Financieel Advies door en passen deze aan, aan de actuele situatie

Hypotheek

 • Wij helpen u het eerste jaar met de voorlopige teruggaaf zodat u gelijk gebruik kan maken van lastenverlichting middels de maandelijkse belasting teruggaaf
 • In het jaar na het afsluiten van de hypotheek bij de belastingteruggaaf krijgt u een Persoonlijk Financieel Overzicht
 • Tijdens de rentevast periode kijken we jaarlijks of oversluiten naar een andere rente interessant is
 • Hulp bij de toekomstig periodieke rentewijziging
 • Mocht u bij de rentewijziging kiezen voor het oversluiten naar een andere geldverstrekker betaald u slechts het tarief als vermeld bij het Persoonlijk Financieel Advies
 • Wij houden in de gaten of uw hypotheek blijft voldoen aan de wettelijke eisen
 • Mochten wetswijzigingen aanpassingen vereisen dan voeren wij die voor u uit
 • Wij houden in de gaten dat het aflossingsdoel wordt behaald zodat u geen fiscale nadelen ondervindt
 • Advies bij tussentijdse aflossing
 • Per 3 jaar nemen we het Persoonlijk Financieel Advies door en passen deze aan, aan de actuele situatie

Vermogensplanning en pensioen

 • Implementatie van de producten
 • Implementatie van de oplossing in het Persoonlijk Financieel Overzicht
 • Jaarlijkse check of uw risicobereidheid is veranderd
 • Jaarlijkse check of de vermogensverdeling nog past bij het risicoprofiel
 • Jaarlijkse toets met betrekking tot haalbaarheid doelvermogen
 • Elke 3 jaar kijken we samen of het Persoonlijk Financieel Overzicht aangepast moet worden
 • Ons uitgangspunt is om zelfs met een defensieve portefeuille op termijn gemiddeld 4% rendement over uw vermogen te realiseren
 • Jaarlijkse bemiddeling richting uw productaanbieders

Kennis

Onze diensten vallen onder toezicht van de Autoriteit Financiële  Markten.

Op de website www.afm.nl staat welke eisen aan een professional worden gesteld.

 • Iedere 3 jaar mogen wij examen doen die test of wij nog voldoen aan de wettelijke kennis eisen.
 • Tussentijds blijven wij “Permanent Actueel”
 • Dit doen wij voor al onze vergunningen:
  • Adviseur Zorgverzekering
  • Adviseur Schadeverzekering Particulier
  • Adviseur Schadeverzekering Zakelijk
  • Adviseur Consumptief Krediet
  • Adviseur Hypothecair Krediet
  • Adviseur Vermogen
  • Adviseur Inkomen
  • Adviseur Pensioen
 • Wij blijven op de hoogte van de producten en prijswijzigingen van aanbieders.
 • We bemiddelen bij het wijzigen van bestaande producten.

Bereikbaarheid

 • Mochten wij door onvoorziene omstandigheden niet bereikbaar zijn dan streven wij ernaar binnen een dag op uw bericht of e-mail te reageren.

Dikke disclaimer

Houd er rekening mee dat de rendementen uit het verleden, zoals hierboven getoond, geen enkele garantie of zekerheid bieden voor de toekomst. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Het is van te voren onzeker wat het rendement en verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar ook gewoon minder dan verwacht zijn. Besef dus dat u risico neemt. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.