Overheidsbemoeienis of eigen keuze

 • AOW
 • ANW
 • WIA / WGA
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Pensioen via de werkgever of ex-werkgevers
 • Lijfrente
 • Nabestaandenregelingen
 • Pensioenbreuk
 • Echtscheiding
 • Box 3
 • Mijn huis is mijn pensioen

Wij geven u inzicht in uw regeling middels vermogensplanning. We maken een Persoonlijk Financieel Overzicht en inventariseren uw wensen en doelstellingen.

Uw wensen kunnen worden uitgewerkt middels het Persoonlijk Financieel Advies waarna wij voor de uitvoering zorg kunnen dragen. En krijgt u de dienstverlening als vermeld bij vermogensplanning.

U krijgt € 100,- korting als wij uw verzekeringen mogen beheren

Op deze manier heeft u één adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken waar u minimaal 1 keer per jaar ongevraagd contact mee heeft !!

Wat zijn uw voordelen

 • U krijgt inzicht in uw mogelijkheden.
 • Eén adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken.
 • U wordt geadviseerd door de eigenaren van Vathorst Hypotheken.
 • U houdt dus in de toekomst dezelfde adviseur.
 • Wij zijn onafhankelijk.
 • U betaald voor het advies niet apart voor alle producten die eventueel benodigd zijn,
 • Wij beperken ons niet tot slechts Pensioenadvies.
 • Andere Pensioenadviseurs zijn veelal niet in het bezit van de vergunning Adviseur Hypotheken en mogen u daar dan ook niet over adviseren.
 • Door onze werkwijze van vermogensplanning krijgt u ook inzicht in uw gehele toekomstige financiële situatie.
 • Pensioen en Hypotheek staan onlosmakelijk met elkaar verbonden vandaar dat ook de hypotheek deel uit maakt van het Persoonlijk Financieel Overzicht en Advies.

 • AOW
 • ANW
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Premievrije pensioenen uit vroegere dienstverbanden
 • Lijfrente
 • Nabestaandenregelingen
 • Pensioenbreuk
 • Echtscheiding
 • Box 3
 • Mijn huis is mijn pensioen
 • Mijn bedrijf is mijn pensioen

Wij geven u inzicht in uw regeling middels vermogensplanning. We maken een Persoonlijk Financieel Overzicht en inventariseren uw wensen en doelstellingen.

Uw wensen kunnen worden uitgewerkt middels het Persoonlijk Financieel Advies waarna wij voor de uitvoering zorg kunnen dragen. En krijgt u de dienstverlening als vermeld bij vermogensplanning.

U krijgt € 100,- korting als wij uw verzekeringen mogen beheren

Op deze manier heeft u één adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken waar u minimaal 1 keer per jaar ongevraagd contact mee heeft !!

Wat zijn uw voordelen

 • U krijgt inzicht in uw mogelijkheden.
 • Eén adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken.
 • U wordt geadviseerd door de eigenaren van Vathorst Hypotheken.
 • U houdt dus in de toekomst dezelfde adviseur.
 • Wij zijn onafhankelijk.
 • U betaald voor het advies niet apart voor alle producten die eventueel benodigd zijn.
 • Wij beperken ons niet tot slechts Pensioenadvies.
 • Andere Pensioenadviseurs zijn veelal niet in het bezit van de vergunning Adviseur Hypotheken en mogen u daar dan ook niet over adviseren.
 • Door onze werkwijze van vermogensplanning krijgt u ook inzicht in uw gehele toekomstige financiële situatie.
 • Pensioen en Hypotheek staan onlosmakelijk met elkaar verbonden vandaar dat ook de hypotheek deel uit maakt van het Persoonlijk Financieel Overzicht en Advies.

 • AOW
 • ANW
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Premievrije pensioenen uit vroegere dienstverbanden
 • Lijfrente
 • Nabestaandenregelingen
 • Eigen beheer
 • Verzekeren
 • Meedoen aan de personeelsregeling
 • Box 3
 • Pensioenbreuk
 • Echtscheiding
 • Mijn huis is mijn pensioen
 • Mijn bedrijf is mijn pensioen

Wij geven u inzicht in uw regeling middels vermogensplanning. We maken een Persoonlijk Financieel Overzicht en inventariseren uw wensen en doelstellingen.

Uw wensen kunnen worden uitgewerkt middels het Persoonlijk Financieel Advies waarna wij voor de uitvoering zorg kunnen dragen. En krijgt u de dienstverlening als vermeld bij vermogensplanning.

U krijgt € 100,- korting als wij uw verzekeringen mogen beheren.

Op deze manier heeft u één adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken waar u minimaal 1 keer per jaar ongevraagd contact mee heeft!

Wat zijn uw voordelen

 • U krijgt inzicht in uw mogelijkheden.
 • Eén adviseur voor al uw verzekeringen en financiële zaken.
 • U wordt geadviseerd door de eigenaren van Vathorst Hypotheken.
 • U houdt dus in de toekomst dezelfde adviseur.
 • Wij zijn onafhankelijk.
 • U betaald voor het advies niet apart voor alle producten die eventueel benodigd zijn,
 • Wij beperken ons niet tot slechts Pensioenadvies.
 • Andere Pensioenadviseurs zijn veelal niet in het bezit van de vergunning Adviseur Hypotheken en mogen u daar dan ook niet over adviseren.
 • Door onze werkwijze van vermogensplanning krijgt u ook inzicht in uw gehele toekomstige financiële situatie.
 • Pensioen en Hypotheek staan onlosmakelijk met elkaar verbonden vandaar dat ook de hypotheek deel uit maakt van het Persoonlijk Financieel Overzicht en Advies.

Als werkgever bent u niet verplicht pensioen toe te zeggen aan uw personeel. Dit is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Is er eenmaal pensioen toegezegd dan geldt deze toezegging voor het gehele personeel.

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden die er zijn om pensioen toe te zeggen.

 • Individueel pensioen
 • Collectief pensioen
 • Eindloon
 • Middelloon
 • Beschikbare premie
 • Einddatum Gericht Beleggen
 • Verplicht Bedrijfs- of Beroepspensioenfonds
 • Premiepensioeninstelling (PPI)
 • Verzekeren
 • AOV
 • WIA
 • Waardeoverdracht
 • Nabestaandenpensioen

Natuurlijk kan u ook besluiten de werknemer zelf zijn pensioen te laten regelen. Of is er op dit moment nog geen financiële ruimte voor pensioen. Dan kunt u ons ook inschakelen uw werknemers te faciliteren om via vermogensplanning hun wensen en doelen met betrekking tot lang leven risico en kort leven risico te inventariseren, adviseren en bemiddelen.

Pensioenadvies is te complex voor vaste tarieven. Pensioen voor uw werknemers is altijd maatwerk.

Wel kunnen wij beloven dat de combinatie bedrijfsverzekeringen en pensioen u aanzienlijke korting op uw bedrijfsverzekeringen oplevert.

Wat zijn uw voordelen

 • U en uw werknemers krijgen duidelijkheid.
 • Eén adviseur voor uw verzekeringen en de pensioenregeling
 • U wordt geadviseerd door de eigenaren van Vathorst Hypotheken.
 • U houdt dus in de toekomst dezelfde adviseur.
 • Wij zijn onafhankelijk.
 • Wij beperken ons niet tot slechts Pensioenadvies.